Kategórie
Nezaradené

COVID-19 “Coronavirus”

Od dnešného dňa sa koronavírus šíri globálne. DQS pozorne sleduje tento vývoj. Naším prvoradým záujmom je zdravie…

Od dnešného dňa sa koronavírus šíri globálne. DQS pozorne sleduje tento vývoj.  

Naším prvoradým záujmom je zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, zamestnancov, audítorov a komunít, v ktorých pôsobíme a žijeme, pričom všetkým poskytujeme informácie, aby mohli robiť potrebné rozhodnutia

Sme v úzkom kontakte s našimi akreditačnými orgánmi, našimi kanceláriami a audítormi po celom svete, aby sme našim zákazníkom poskytli správne informácie potrebné na zmiernenie dopadu na ich príslušné organizácie a ako sme ako DQS pripravení pomôcť našim zákazníkom pri riadení ich obchodných operácií a požiadaviek systému manažmentu počas tejto pandemickej udalosti. 

V prípadoch, keď je vaša organizácia zasiahnutá prepuknutím vírusu COVID-19 a / alebo potrebujete radu o odklade alebo zmenách plánovaného auditu, poskytnite svojej regionálnej kontaktnej osobe potrebné informácie na vyhodnotenie dopadu a alternatív k plánovanému auditu, okrem iného na základe týchto hlavných otázok:

Môže sa audit uskutočniť podľa plánu?  Aký je rozsah súčasných obmedzení týkajúcich sa zariadenia / organizácie:  Je možné získať prístup k časti vášho zariadenia / organizácie? Kto je k dispozícii?  Máte potrebnú technológiu / skúsenosti so vzdialenými (remote) stretnutiami, ako sú videokonferencie? 

Je tiež dôležité vedieť, aký druh auditu sa v súčasnosti plánuje: je to recertifikačný audit alebo dozorný audit?  Na ktoré normy/štandardy ste certifikovaní?  Aké sú špecifické riziká pre vaše podnikanie?  

Toto sú len niektoré otázky, na ktoré treba odpovedať, aby sme mohli zhodnotiť ďalšie kroky. Na základe výmeny týchto informácií s našimi zákazníkmi bude spoločne poskytnuté zákazníkom riešenie šité na mieru.e podnikanie?  

Sme tu, aby sme vás podporili. Pri priebežnom monitorovaní regionálnych problémov a vývoja tejto pandemickej udalosti môžu existovať ďalšie úvahy o rizikách, ktoré by sa s nami mali prediskutovať  Všetky otázky a akékoľvek nejasnosti oznámte svojej lokálnej kancelárii DQS; 

Neváhajte a kontaktujte nás, alebo svojho audítora!

Kategórie
Nezaradené

Bezplatné Webináre

Radi by sme vás v tejto dobe podporili našimi bezplatnými online webinármi

Vážení zákazníci, 

radi by sme vás v tejto dobe podporili našimi bezplatnými online webinármi. 

Pripravili sme pre vás dotazník, v ktorom si možete vybrať témy, ktoré vás najviac zaujímajú. 

Webináre budú trvať maximálne 40 minút a presný dátum a čas vám oznámime prostredníctvom newslettru po zozbierani údajov z dotaznika.

* Online webinár má informativny charakter a neslúži ako náhrada školenia.

Aktualizované 08.05.2020: Hlasovanie bolo ukončené

Kategórie
Nezaradené

DQS Compact no.88 – I/2020

Nové vydanie časopisu DQS Compact

Vážení zákazníci, 

V najnovšom čísle magazínu DQS Compact sa dozviete o problematike tzv. auditov na ďiaľku (remote audits), ušpešnosti certifíkácie TISAX na Slovensku a veľa ďalších zaujímavých informácíí.

Kategórie
Nezaradené

Termíny prechodov na nové revízie noriem

Mapa termínov pri prechode na nové revízie štandardov

Vážení zákazníci, 

Pripravili sme pre Vás prehľadnú maticu kľúčových hraničných termínov pri prechod na nové revízie štandardov.

Kategórie
Nezaradené

Bezplatný webinár – audity na ďiaľku

Máte otázky týkajúce sa auditov na diaľku?

Získajte odpovede vo webinári DQS: „Diaľkové audity – oblasti aplikácie, príležitosti a výzvy“

Metóda auditu, ktorá je spustená súčasnou pandémiou, nadobúda čoraz väčší význam. Bola povolená už dlhý čas, ale bola jej venovaná malá pozornosť – tzv. „Vzdialené audity“ (vzdialené hodnotenia), tzn. audity bez osobnej prítomnosti audítorov na mieste.

Na základe početných auditov na diaľku, ktoré sa už medzičasom vykonali, s Vami radi zdieľame naše vedomosti a skúsenosti a pomôžeme Vám túto metódu auditu spoznať ako realistickú a účinnú pre Vašu spoločnosť.

Moderátorom tohto webového seminára je p. Frank Graichen, audítor DQS a súčasný riaditeľ pre správu a kompetencie audítorov v spoločnosti DQS GmbH. Vo svojom webinári vysvetlí, ako fungujú vzdialené audity a ako sa líšia od „klasických auditov“.

Obsah nášho bezplatného webinára:

– Výsledky prieskumu našich zákazníkov a audítorov o pripravenosti na použitie a kvalite auditov na ďiaľku.

– Čo odlišuje audit na ďiaľku od „klasických“ audítorských metód.

– Ktoré softvérové nástroje sa používajú a ako sa osvedčili.

– Aká prípravy sú potrebné na vykonávanie tejto audítorskej metódy efektívne a účinne.

– Pre ktoré oblasti a skupiny procesov sa dajú užitočne použiť vzdialené audity, ako aj pre ktoré to možné nie je.

– Aké obmedzenia, chyby a prekážky boli odhalené pri praktickom použití? Aké skúsenosti boli nadobudnuté a aké sú k dispozícii odporúčania?

Aby ste sa mohli zúčastniť tohto webinára, potrebujete pripojenie na internet a telefón. Z akustických dôvodov sú všetci účastníci počas webinára stlmení, takže vás nemôžeme počuť. Počas webinára však budete mať možnosť zadávať otázky písomne do chatovacieho poľa.

Prezentácia webinára potrvá približne 45 minút. Potom poskytneme priestor na zodpovedanie Vašich otázok.

Po webinári obdržíte prezentáciu vo formáte PDF.

Prihláste sa kliknutím na nižšie uvedený odkaz na jeden z týchto bezplatných seminárov DQS:

3 June 2020 at 15:30 hrs. CEST

4 June 2020 at 10:00 hrs. CEST