Kategórie
DQS Compact

DQS Compact no.90

Posledné vydanie DQS Compact v roku 2020 – a omnoho viac!

Vážení zákazníci, 

Privítajte tretie a posledné vydanie DQS Compact 2020 spolu s KOMPAKTNÝM ŠPECIÁLOM o tom ako vám hlavné zásady globálneho paktu OSN môžu pomôcť pripraviť si cestu k inkluzívnej a udržateľnej globálnej ekonomike. S príchodom európskeho zákona o dodávateľskom reťazci už nebude dodržiavanie ľudských práv a environmentálnych noriem na jednom z najväčších svetových trhov dobrovoľné. Ste na to pripravení?

Medzi ďalšie zaujímavé položky patria Informácie a bezpečnosť údajov, a preto vás pozývame, aby ste si prečítali informácie o zákazníckych službách NQP Belgium a NxtPort v Belgicku, ako aj informácie o spôsobe riešenia zraniteľnosti v tomto kontexte.

ISO 28000 je samozrejme bezpečnostným štandardom pre všetky organizácie, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca; počnúc výrobou, skladovaním, distribúciou (vrátane celého reťazca prepravy po ceste, železnici, mori alebo vzduchom) až po príjemcu. Prečítajte si, ako naši zákazníci suki.international vylepšili tých svojich s DQS certifikovaným systémom riadenia podľa tohto štandardu.

V neposlednom rade spoločnosť BRCGS (GS pre globálny štandard), ktorá v súčasnosti predstavuje Brand Reputation through Compliance, naďalej prináša plynulú transparentnosť a bezpečnosť do dodávateľského reťazca výroby potravín. Prečítajte si viac informácií o tomto a skúsenostiach našich bieloruských zákazníkov so Baliacim Šandardom v tomto vydaní.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2020 a tešíme sa na nové spoločné projekty v roku 2021.

Tím DQS Slovakia


Máte záujem o naše služby?

Kategórie
Nezaradené

Informačná bezpečnosť s ISO 27001 a DQS

V časoch, keď sa s údajmi a informáciami obchoduje ako so vzácnymi komoditami, je ich ochrana nevyhnutná. Optimálnym základom pre efektívnu implementáciu integrovanej bezpečnostnej stratégie je dobre štruktúrovaný systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa normy ISO 27001 – medzinárodne uznávaného štandardu pre informačnú bezpečnosť v súkromných, verejných alebo neziskových organizáciách, ktoré sa nezaoberajú len aspektmi bezpečnosti IT.

ISO 27001

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 definuje požiadavky, pravidlá a metódy na zaručenie bezpečnosti informácií hodných ochrany v podniku. Norma poskytuje model na zavedenie, implementáciu, monitorovanie a zlepšovanie úrovní ochrany. Systematický prístup podporuje ochranu dôverných údajov spoločnosti pred stratou a zneužitím, ako aj spoľahlivú identifikáciu a analýzu potenciálnych rizík pre spoločnosť a implementáciu vhodných opatrení na ich zvládnutie.

ISO 27001 poskytuje všetky nástroje potrebné na implementáciu integrovaného systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Zameriava sa na hodnotenie a kontrolu rizík pri činnostiach spracovania informácií. Požiadavky sa zámerne udržiavajú všeobecné; súlad však musí odrážať situáciu špecifickú pre organizáciu. V celom štandarde je informačná bezpečnosť opísaná ako významný strategický prvok, ktorý zabezpečuje pozornosť vrcholového manažmentu. Prístup preventívneho systému riadenia je založený na štruktúre na vysokej úrovni požadovanej pre všetky štandardy systému riadenia ISO, čo uľahčuje integráciu normy do existujúceho systému riadenia.

O tom ako môže vaša organizácia ťažiť z ISMS a certifikácie DQS sa dozviete viac z našej brožúry, ktoré nájdete na našej stránke Informačné technológie. Podrobnejšie informácie o vašej organizácii alebo ponuke získate od pobočky DQS vo vašom okolí.