Kategórie
Školenie

Pozvánka na školenie

Ako lokálna pobočka certifikačnej spoločnosti DQS Holding, Frankfurt n. M., pre Českú a Slovenskú republiku si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňové odborné Online školenie. 

Interný auditor ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vrátane ISO 19011

 • 2 dňové intenzívne školenie ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 so zameraním na interného audítora v zmysle ISO 19011:2018
 • oboznámenie sa s požiadavkami noriem
 • prípravu na prácu s normami v praxi 

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažérov, koordinátorov QM, EMS a OHS (prípadne iných útvarov), skúsených, menej skúsených aj začiatočníkov, ktorí si chcú alebo potrebujú doplniť kvalifikáciu interných audítorov. 

Premet kurzu

 • úvod do systémov manažérstva ISO 14001, ISO 45001 a auditovania v zmysle ISO 19011
 • teoretická časť o požiadavkách noriem doplnená praktickými skúsenosťami
 • zmeny po revízii noriem a oboznámenie sa s novými pojmami
 • požiadavky normy ISO 19011:2018 a návod na auditovanie manažérskych systémov
 • interný audit od naplánovania po vyhodnotenie, príprava na rolu interného audítora
 • komunikačné zručnosti a reč tela ako psychologický nástroj auditovania
 • simulácia interného auditu s využitím nadobudnutých znalostí, práca v skupinkách, určenie rolí a zodpovedností 

Organizácia školenia

Dátum konania: 28-29.6.2021

Miesto konania: ONLINE

08.30 – 09.00 hod Prezencia účastníkov, odovzdanie pracovných materiálov

09.00 – 16:00 hod Odborný program, diskusia 

Poplatok za školenie

280,- EUR/osobu bez DPH
Účastnícky poplatok s uvedením variabilného symbolu č. 2829062021 uhraďte až po konaní akcie a to najneskôr do 30 pracovných dni na č.ú. VUB Banka, IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX

Prihláška na školenie

Prihlásiť sa na školenie je možné elektronicky na základe vyplnenej objednávky (príloha) zaslaním na email: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk. V objednávke uveďte všetky potrebné údaje, ako názov Vašej spoločnosti, adresu, IČO , meno a priezvisko účastníka, informáciu, na ktorý deň školenia sa prihlasujete a spôsob úhrady. Potvrdenie prijatia prihlášky Vám bude obratom zaslané. Prihlášky zasielajte prosím najneskôr do 23.06.2021, po tomto dátume je možné prihlásiť sa na základe telefonickej dohody. 

VŠeobecné pokyny ku školeniu

 • Účasť na školení je podmienená zaslaním záväznej objednávky. Usporiadateľ vystaví faktúru po realizácií akcie.
 • Prihláška (objednávka) je pre účastníka záväzná. Pri neúčasti sa poplatok nevracia. Za prihláseného môže byť vyslaný náhradník.
 • Prihlásený zaistí úhradu účastníckeho poplatku prevodným príkazom v prospech účtu: IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX vo VUB Banke (ako variabilný symbol uveďte: 2829062021), a to najneskôr do 30 dní po konaním akcie.
 • Záujemcovia o účasť na školení budú zaradení postupne v poradí podľa došlých prihlášok. V prípade, že počet prihlásených účastníkov školenia prevýši kapacitu miestnosti, môže byť záujemcovi ponúknutá účasť v náhradnom termíne.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo čiastkových zmien programu. V prípade nižšieho záujmu si usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie školenia alebo stanovenie náhradného termínu školenia.
 • Prípadné ubytovanie účastníka a jeho úhrada nie je súčasťou školenia, v prípade Vašich otázok Vám oznámime ubytovacie možnosti v danej lokalite.
 • Účastníkom bude odovzdané “OSVEDČENIE” o absolvovaní školenia. Osvedčenie je dokladom o zvyšovaní Vašej odbornej kvalifikácie v uvedenej oblasti a odporúčame Vám ho uložiť do Vašej personálnej zložky. Osvedčenie Vám bude zaslané po uhradení faktúry, ktorá bude vystavená po realizácií akcie. 

Podrobnosti o školení

Kategórie
DQS Compact

Zákaznícky portál DQS:

Nový portál MyDQS – transparentnosť pre Vaše audity

Vážený zákazník,

Dnešným dňom bol spustený nový zákaznícky portál MyDQS 2.0 na stránke www.mydqs.com.

Týmto kompletne prepracovaným portálom robíme ďalší krok v digitalizácii našich procesov a komunikačných kanálov.

V MyDQS 2.0 nájdete podrobnosti o Vašich závodoch, ako aj informácie o Vašich auditoch a certifikátoch – bez ohľadu na to, ktorá kancelária DQS je Vašim certifikačným partnerom.

Kľúčové vlastnosti nového zákazníckeho portálu:

 • Plocha (Dashboard) prehľad stavu auditov a ďalších analytických informácií
 • K dispozícii je každá lokalita (certifikovaný závod) ktorá je certifikované od DQS, bez ohľadu na to, kde, alebo ktorá DQS kancelária a krajina daný závod zastupujú.  
 • Jednoduché, intuitívne a prehľadné užívateľské prostredie.
 • V administrácii používateľov je možné používateľov autorizovať jednotlivo pre viac ako jednu certifikovanú lokalitu.
 • MyDQS 2.0 ponúka transparentnosť a kontrolu stavu auditu, pre každú certifikovanú lokalitu: vďka prepojeniu so softvérom Audit Manager môžu byť v MyDQS 2.0 monitorované a analyzované všetky nezhody alebo príležitosti na zlepšenie vystavené audítorom počas Vašich auditov.  
 • Analyzujte a porovnávajte výsledky auditov zo softvéru Audit Manager s ostatnými auditmi v rámci Vašej organizácie.
 • Možnosť stiahnuť a exportovať výsledky auditov vo formátoch .pdf, csv alebo xls 
 • Uľahčuje neustále zlepšovanie systémov riadenia v celej organizácii.
 • Umožňuje stiahnuť reporty a certifikáty. 
 • Aktualizácie stavu auditov: informácie o Vašich audítoroch a možnosť kontaktovania zákazníckeho servisu DQS.
 • Metóda šifrovania prihlásenia je založená na vysokej úrovni bezpečnosti.
 • Prostredie aplikácie MyDQS 2.0 responzívne, čo znamená, že sa automaticky prispôsobuje monitoru používateľa ako aj tabletom a mobilným telefónom. 

Za účelom spoznania MyDQS a všetkých jeho funkcií naplánovala DQS pre Vás a Vašich kolegov dva bezplatné, naživo vysielané webináre v Anglickom jazyku. Týmto Vás pozývame využiť túto príležitosť a tak spoznať nový MyDQS zákaznícky portál:

07 April 2021, 16:00-17:00 hod., v Anglickom jazyku
Sign up now

07 April 2021, 08:00-09:00 hod., v Anglickom jazyku
Sign up now

Nemôžete sa zúčastniť ani jednej z týchto udalostí? Žiadny problém. Záznam webináru poskytneme na YouTube kanáli DQS. 

Prosíme prečítajte si taktiež priložené informácie pre zákazníkov ako aj užívateľskú príručku pre MyDQS.

Kto môže pomôcť s otázkami?

Predtým ako sa prihlásite do MyDQS, uistite sa, že máme Vaše správne kontaktné informácie, aby sme Vám mohli umožniť bezproblémový vstup a prihlásenie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa MyDQS, prosím kontaktujte zodpovedného pracovníka Vašej kancelárie DQS na adrese support@dqs-slovakia.sk

Ak mate technické problémy, prosím obráťte sa na technické centrum DQS na adrese servicedesk@dqs.de.  

Tešíme sa na pokračovanie našej úspešnej a dôveryhodnej spolupráce.

S pozdravom,
Tím DQS Slovakia

Súbory na stiahnutie: