cars travelling

Automotive IATF 16949

Priemerné auto sa skladá z 12 tisíc jednotlivých častí – z ktorých 80 percent pochádza od dodávateľov, ako ste vy. Toto je dostatočný dôvod pre výrobcov automobilov, aby ostro striehli na kvalitu pozdĺž celej dodávateľskej siete. Popri špecifických požiadavkách OEM (Original Equipment Manufakturers), existuje spoločný, medzinárodne uznaný základ: IATF 16949.

Toto je technická špecifikácia kvalitatívneho riadenia pre dodávateľov v automobilovom priemysle a absolútna nevyhnutnosť pre akúkoľvek spoločnosť, ktorá sa chce dostať na tento trh. Navyše IATF 16949 je neoceniteľný parameter na optimalizáciu ceny, času a zdrojov. Získajte certifikát na základe tejto normy od DQS, aby ste spriehľadnili kvalitu vašej práce a zabezpečili si miesto na trhu.

Automotive:  Svetový trh, svetové možnosti.

Certifikát IATF 16949 je už dlho zaužívaný ako systém riadenia kvality. Jeden z dôvodov je formálny v svojej podstate: veľký výrobcovia áut sa dohodli na tejto norme zastrešenej Internation Automotive Task Force (IATF) a jednoducho vyžadujú certifikáciu na dôkaz implementácie. Bez ohľadu, či ste malý alebo stredný podnik, veľký konglomerát, alebo či je vaším cieľom získať, zachovať alebo rozšíriť prístup na trh – tento certifikát je Vašou vstupenkou do svetového sektora automobilových dodávateľov. A nezávisle na vašej veľkosti a dôležitosti k celku, ako certifikovaná spoločnosť, si zlepšíte proces, schopnosť a spoľahlivosť pozdĺž celej siete s pridanou hodnotou.

„Kvalita je výtvorom technológie a zmýšľania“

Tento citát – výrok pôvodného manažéra Volkswagenu, prof. Gerd Kamiskeho –  sumarizuje hlavné zameranie normy. Pretože, to na čom najviac záleží popri technologickej kompetencii, je prístup organizácie ku kvalitatívnemu ideálu. Objavovanie zlepšení z rôznych perspektív, predchádzať chybám a znížiť odpad, sú len niektoré z kľúčových slov. Audítor DQS v tomto hrá aktívnu rolu. Okrem istoty, že spĺňate požiadavky tejto technickej špecifikácie, Vám predajú rozhodujúce porozumenie vyspelosti a potenciálu rozvoja Vášho systému riadenia.  

Ako to funguje

V zásade je IATF 16949 založené na procesne-orientovanom ISO 9001. Avšak časová postupnosť je presne stanovená IATF. Napríklad, etapa 1 auditného procesu, systémová analýza, musí byť vykonaná v špecifickom časovom rámci. To isté platí pre etapu 2, záverečný report a manažment odchýlok. Opätovná certifikácia si taktiež vyžaduje správne načasovanie, aby bolo zabezpečené neprerušené trvanie platnosti certifikácie.  Z týchto dôvodov postupujeme veľmi precízne pri plánovaní harmonogramu  a organizovaní prevodného auditu do DQS.