doctor-in-covid-suit-is-making-swab-test-covid-LZVTQ2S

BEZPEČNÁ PRÁCA POČAS PANDÉMIE COVID-19: ISO 45005: 2020

COVID-19 na pracovisku: táto téma spôsobila za posledný rok poriadny rozruch, titulky a škandály. Pre nedostatok medzinárodných štandardov sa spoločnosti museli individuálne rozhodnúť, ako chrániť svojich zamestnancov počas pandémie. Od decembra 2020 sa spoločnosti môžu konečne spoľahnúť na nový medzinárodný dokument: ISO 45005, ktorý poskytuje univerzálne platné pokyny pre bezpečnú prácu počas pandémie COVID-19.

Vlády, regulačné orgány a ďalšie profesionálne orgány na celom svete zverejnili pokyny týkajúce sa bezpečnej práce počas pandémie COVID-19. Norma ISO 45005 dopĺňa tieto informácie o jednu všeobecnú sadu usmernení. Dokument je možné použiť na každú organizáciu bez ohľadu na povahu podnikania, poskytovanie služieb, veľkosť alebo zložitosť.

AKÉ SÚ VÝHODY ISO 45005?

Implementáciou normy môžu spoločnosti prijať účinné opatrenia na ochranu zamestnancov a ďalších príslušných zainteresovaných strán pred rizikami súvisiacimi s COVID-19. Spoločnosti môžu navyše preukázať, že na riešenie rizík spojených s COVID-19 používajú systematický prístup, a tým umožňujú efektívne a včasné prispôsobenie sa meniacej sa situácii.

AKO FUNGUJE USMERNENIE?

Spoločnosti používajúce normu ISO 45001 môžu pomocou normy ISO 45005 informovať svoj systém riadenia BOZP prepojením príslušných ustanovení s cyklom Plan-Do-Check-Act (PDCA). Norma ISO 45005: 2020 nemá byť súborom odporúčaní typu krok za krokom. Poskytuje rámec, v ktorom by sa mal cyklus PDCA opakovať, pričom by mali byť neustále aktívne všetky časti, aby sa umožnilo neustále zlepšovanie a aby sa zabezpečilo, že organizácia reaguje na zmeny počas rôznych fáz pandémie.

Dokument si môžete stiahnuť tu.

PREČO MÁ CERTIFIKÁCIA NA ISO 45005 ZMYSEL

Aby boli spoločnosti úspešné v časoch COVID-19, musia si získať a udržať dôveru rôznych strán. Je potrebné presvedčiť úrady, že podnikanie neohrozuje verejné zdravie. Zamestnanci sa musia môcť spoľahnúť na to, že ich pracovisko je bezpečné a hygienické. Zákazníci potrebujú istotu, že sa môžu spoľahnúť na vašu spoločnosť – bez zdravotných rizík alebo prerušenia dodávateľského reťazca. Certifikácia ISO 45005 vám umožňuje preukázať náležitú starostlivosť a implementáciu potrebných preventívnych opatrení.

ČO PRE VÁS DQS MÔŽE UROBIŤ

Skupina DQS je globálne aktívny audítorský a certifikačný orgán so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. S viac ako tridsaťročnými skúsenosťami a globálnou sieťou audítorov sme vaším partnerom, pokiaľ ide o získanie a udržanie dôvery – napríklad s certifikáciou ISO 45005.