Kategórie
Novinky Školenie

Školenie MSA a SPC

Obsah školení: Analýza systémů měření – MSA

1. Úvod do problematiky

2. Požadavky na proces měření vyplívající z IATF 16949 a specifických požadavků OEM zákazníků

3. Vhodnost procesu měření dle VDA 5

      a. Pojmy a definice dle VDA 5
      b. Chyby systému měření
      c. Nejistota měření a její vliv na proces rozhodování
      d. Určení standardní nejistoty měření – (metoda A a metoda B)
      e. Určení kombinované nejistoty měření a rozšířené nejistoty měření
      f. Výpočet vhodnosti systému měření
      g. Výpočet vhodnosti procesu měření
      h. Cvičení na výpočet vhodnosti systému a procesu měření
      i. Způsobilost měřícího systému Cg,Cgk
      j. Vhodnost atributivní kontroly (bez znalosti reference a se znalostí              reference)

4. MSA (analýza systému měření) dle AIAG
      a. Pojmy a definice dle AIAG
      b. Chyby systému měření
      c. Výpočet strannosti měření
      d. Výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření R&R                       (metoda rozpětí, metoda ANOVA)
       e. Výpočet linearity
       f. Výpočet stability systému měření
       g. Zkrácená metoda (metoda založená na rozpětí)
      h. MSA pro atributivní měření (metoda kappa)
      i. Cvičení

5. Porovnání metod dle AIAG a VDA 5
6. Závěrečný test

Obsah školení statistické řízení procesu (SPC) – 2 dny

1. Úvod do SPC

2. Požadavky IATF 16949 a specifických požadavků OEM zákazníků na statistické řízení procesu

3. Histogram

4. Statistické ukazatele

5. Výpočet způsobilosti (způsobilost stroje – nástroje, způsobilost měření, způsobilost procesu)

6. Výpočet výkonnosti procesu

7. Cvičení

8. Zvláštní a náhodné příčiny

9. Statistické regulační diagramy (x-R chart, X-S chart, Median-R, X-MR)

10. Cvičení

11. Jiné druhy regulačních diagramů

12. SPC srovnáním (diagram np,p,c,u)

13. Závěrečný test

Pre prihlásenie nás prosím kontaktujte emailom na adresu katarina.madziarova@dqs-slovakia.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kategórie
Novinky

Spustenie novej aplikácie myCERT

Spoločnosť DQS Slovakia s.r.o., dňa 21.06.2021 spúšťa výlučne pre svojich zákazníkov novú aplikáciu – myCERT.

Aplikácia zahŕňa tri kľúčové aspekty, ktoré zjednodušia doterajšie plánovanie auditov medzi Vami – našimi zákazníkmi a DQS Slovakia:

1. ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK BASIC DATA

Doteraz Vám zástupca kancelárie zasielal prázdny dokument BASIC DATA pred každým auditom, ktorý bolo potrebné opakovane každý rok vypĺňať. V aplikácií myCERT sa vyplní dokument BASIC DATA iba jeden krát. Následne v ďalších rokoch sa bude v prípade potreby aktualizovať (napr. zmena počtu zamestnancov). Týmto odpadá povinnosť ho opätovne vypĺňať pred každým auditom.

2. POTVRDZOVANIE AUDITOV

Doposiaľ prebiehalo potvrdzovanie termínu blížiaceho sa auditu emailovou komunikáciou. Aplikácia myCERT Vám 120 dní pred auditom automaticky zašle notifikáciu o blížiacom sa audite. Daný audit budete môcť v aplikácii priamo potvrdiť respektíve zamietnuť.

3. PREHĽAD AUDITOV

V aplikácii bude možné vidieť prehľadný sumár všetkých Vašich plánovaných auditov (termíny auditu, rozsah auditu a zloženie auditného tímu).
  • Na prihlásenie do aplikácie obdržíte e-mailom samostatnú pozvánku.
  • Pre orientáciu v aplikácii prosím využite návod, ktorý je možné si stiahnuť z linku nižšie a bude taktiež dostupný priamo v aplikácii.

 

V prípade problémov alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať na adrese support@dqs-slovakia.sk

Veríme, že Vám daná aplikácia zjednoduší celkový proces plánovania auditu.