maxresdefault (1)

Certifikačné služby DQS

Vyberte si z ponuky našich služieb

Poznajte požiadavky – ovládajte procesy – zabezpečte úspech

Close up of a businessman dressed in suit
Automotive Dealership Store

Priemerné auto sa skladá z 12 tisíc jednotlivých častí – z ktorých 80 percent pochádza od dodávateľov, ako ste vy. Toto je dostatočný dôvod pre výrobcov automobilov, aby ostro striehli na kvalitu pozdĺž celej dodávateľskej siete. Popri špecifických požiadavkách OEM (Original Equipment Manufakturers), existuje spoločný, medzinárodne uznaný základ: IATF 16949.

Rovnováha medzi ekonomikou a ekológiou

Bargarden Nature Reserve, Norway. Beautiful Fjord, Lake In Summer Day. Norwegian Nature
solar energy

Opatrné zaobchádzanie so zdrojmi energie je dnes jednou s najdôležitejších zodpovedností každej organizácie.

Skrb za varnost in zdravje pri delu je naloga vodstva

​Chcete, aby vaši zamestnanci boli v bezpečí a umožnili vašej organizácii identifikovať a vyhnúť sa rizikám spôsobeným nehodami a chorobami? Systém riadenia podľa ISO 45001: 2018 je skvelý začiatok.

Working Using Safety Harness
Close-up of Hard Drives In SAN At Large Datacenter

ISO 27001 poskytuje všetky nástroje potrebné na implementáciu integrovaného systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Zameriava sa na hodnotenie a kontrolu rizík pri činnostiach spracovania informácií.

Certifikácia pre zdravotnícke zariadenia

Detail of hand holding dental tools in dental clinic.
road

200 štandardov