Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn Sociální Icon
  • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Manažment kvality

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

DIN EN 15224

Kvalita a zdravie

Norma manažmentu kvality EN 15224 bola vytvorená špecificky pre zdravotný sektor. Jej cieľom je zdravotnícky personál, nemocnice a všetky organizáciu zaoberajúcu sa opatrovaním alebo zdravotnou starostlivosťou. Dôraz prikladá norma na nemocničný proces  a riadenie rizík. Oba komponenty sú silnými indikátormi stupňa kvality vo Vašej inštitúcii. Najlepším spôsobom, ako zistiť,

čo potrebujete k zavedenie EN 15224 je obrátiť sa na nás. DQS ponúka procesné audity, ktoré majú v svojom jadre integráciu riadenia rizík podľa EN 15224 do už existujúceho systému riadenia kvality podľa ISO 9001.

Vysoký stupeň synchrónnosti:  EN15224 a ISO 9001

V zásade sa požiadavky  EN 15224 zhodujú s požiadavkami ISO 9001. Avšak EN 15224 vyžaduje viac: Definuje dokopy jedenásť charakteristík kvality zdravotnej starostlivosti a prízvukuje, že riadenie klinických rizík je zahrnuté vo všetkých procesoch plánovania, vykonania a regulácie.

Klinickým rizikom sa rozumie akýkoľvek risk, ktorý môže mať negatívny vplyv na aspoň jeden z jedenástich charakteristík kvality.

Charakteristiky kvality sú nasledovné: adekvátna a správna starostlivosť, dostupnosť, efektivita, efektívnosť, rovnosť, evidenciou podložená (vedecky) starostlivosť, starostlivosť zameraná na pacienta  (zahŕňa fyzické a psychické nenarušenie), integrácia pacientov, bezpečnosť pacientov, včasnosť, prístupnosť.

Každý z vašich procesov musí byť zameraný na všetkých jedenásť charakteristík kvality. Náš procesný audit zabezpečí, že to tak je. Výhodou pre Vás je zvýšená bezpečnosť pacientov vo Vašej inštitúcii, prezentovanie kultúry  povedomia  chýba  a bezpečnosti a identifikácia potenciálu zlepšenia.

EN 15224: Ako to funguje

DQS Vám ponúka prípravný audit na určenie kde stojíte (prvotná lokalizácia). Určíme, čo už bolo vykonané vo Vašej spoločnosti ohľadom implementácie požiadaviek a čo ešte treba spraviť. Existujúce zameranie na KTQ umožňuje predstavenie a zavedenie požiadaviek EN 15224.

Následné Vás podporíme vykonaním procesných auditov, ktoré ukážu v akom rozsahu sú Vaše procesy opísané štruktúrovaným spôsobom a či sú vhodné na dosahovanie objektív. Súčasne vykonáme miernu analýzu rizík a ich vyhodnotenie. Samotný certifikačný audit dokumentuje Vašu úspešnú implementáciu Vášho systému kvalitatívneho manažmentu podľa EN 15224. Každoročné dohliadanie slúži na poskytnutie procesnej stability a minimalizovanie rizík.