solar energy

Energia ISO 50001:2018

Opatrné zaobchádzanie so zdrojmi energie je dnes jednou s najdôležitejších zodpovedností každej organizácie. Vhodné opatrenia sa zameriavajú na neustále zlepšenie energetickej efektivity, ako aj celého energie sa týkajúceho behu spoločnosti. Medzinárodná norma energetického manažmentu ISO 50001 dodá Vašej organizácii ideálnu štruktúru: nielen Vám umožní šetriť energiu, ale aj znížiť náklady. A čo viac: v mnohých krajinách vláda udeľuje finančné výhody pre energeticky efektívne organizácie. Ste pripravení držať Vašu spoločnosť s krokom v energetických záležitostiach? Tak prečo neukázať svoje schopnosti s ISO 50001 certifikátom?

Transparentnosť cez jasný proces energetického plánovania

ISO 50001 je norma systému manažmentu, ktorá podporí Vašu spoločnosť pri zavedení obsiahleho systému energetického manažmentu a neustále zlepšovanie energie sa týkajúceho výkonu. Pri tomto sa zameriava na energetický posudok Vašej spoločnosti a zavedenie procesu energetického plánovania. Najdôležitejším predpokladom sú systematické zaznamenávanie toku energie organizácie, definícia cieľov organizácie a akčných plánov, ako aj detailné a vhodné mechanizmy monitorovania. Implementácia právnych požiadaviek pridáva ďalší komponent právnej istoty.

Systém energetického manažmentu podľa ISO 50001 je založený na PDCA cykle, rovnakým spôsobom ako ISO 9001 alebo ISO 14001 – čo znamená, že môže byť jednoducho integrovaný do existujúceho riadiaceho systému. Zvýšená priehľadnosť tokov energie Vám umožní vykonať prísnejšie zhodnotenie energetickej výkonnosti v každodennom pracovnom toku. Navyše, správne založená analýza dát Vám pomôže identifikovať potenciál šetrenia.

Ako to funguje

Certifikácia od DQS prinesie veľa výhod pre Vašu organizáciu popri prostej deklarácie konformity. Za účelom dosiahnutia maximálnych výhod na mieste, detailne plánujeme každé hodnotenie a koordinujeme s Vami čo sa týka akýchkoľvek podrobností, cieľov spoločnosti a faktorov úspechu. Prípravný audit od DQS môže byť využitý na zhodnotenie výkonnosti v predstihu a na identifikáciu silných stránok a potenciál na zlepšenie. V prípade väčších certifikačných projektov, stretnutie plánovania projektu je vzácna príležitosť pre vašu spoločnosť stretnúť hlavného audítora a spoločne pripraviť prispôsobený hodnotiaci plán pre zapojené oblasti a miesta.