solar energy

Energie ISO 50001:2018

Opatrné zacházení se zdroji energie je dnes jednou s nejdůležitějších odpovědností každé organizace. Vhodná opatření se zaměřují na neustále zlepšení energetické efektivity, jakož i celého energie se týkajícího běhu společnosti. Mezinárodní norma energetického managementu ISO 50001 dodá vaší organizaci ideální strukturu: nejen Vám umožní šetřit energii, ale i snížit náklady. A co víc: v mnoha zemích vláda uděluje finanční výhody pro energeticky efektivní organizace. Jste připraveni držet Vaši společnost s krokem v energetických záležitostech? Tak proč neukázat své schopnosti s ISO 50001 certifikátem?

Transparentnost přes jasný proces energetického plánování

ISO 50001 je norma systému managementu, která podpoří Vaši společnost při zavedení obsáhlého systému energetického managementu a neustálé zlepšování energie se týkajícího výkonu. Při tomto se zaměřuje na energetický posudek Vaší společnosti a zavedení procesu energetického plánování. Nejdůležitějším předpokladem jsou systematické zaznamenávání toku energie organizace, definice cílů organizace a akčních plánů, jakož i detailní a vhodné mechanismy monitorování. Implementace právních požadavků přidává další komponenta právní jistoty.

Systém energetického managementu podle ISO 50001 je založen na PDCA cyklu, stejným způsobem jako ISO 9001 nebo ISO 14001 - což znamená, že může být jednoduše integrován do stávajícího řídicího systému. Zvýšená průhlednost toků energie Vám umožní provést přísnější zhodnocení energetické účinnosti v každodenním pracovním toku. Navíc správně založená analýza dat Vám pomůže identifikovat potenciál úspor.

Jak to funguje

Certifikace od DQS přinese mnoho výhod pro Vaši organizaci vedle prosté deklarace konformity. Za účelem dosažení maximálních výhod na místě, detailně plánujeme každé hodnocení a koordinujeme s Vámi co se týče jakýchkoli podrobností, cílů společnosti a faktorů úspěchu. Přípravný audit od DQS může být využit pro vyhodnocení výkonnosti v předstihu a na identifikaci silných stránek a potenciál pro zlepšení. V případě větších certifikačních projektů, setkání plánování projektu je vzácná příležitost pro vaši společnost setkat hlavního auditora a společně připravit přizpůsoben hodnotící plán pro zapojené oblasti a místa.