Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn Sociální Icon
 • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Environmentálny manažment

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

ISO 14001

Rovnováha medzi ekonomikou a ekológiou

...pre všetky organizácie, budujúce filozofiu svojej spoločnosti na aktívnom environmentálnom manažmente, zatiaľ čo dokumentujú svoje environmentálne aktivity.Od publikácie v 1996, má viac ako 150 000 organizácii na celom svete implementovaný a certifikovaný systém manažmentu podľa ISO 14001. Táto zvyšujúca sa popularita naznačuje, že akákoľvek organizácia alebo obchodný sektor môže ťažiť z pozitívneho dopadu. Vďaka vlastným pozitívnym skúsenostiam, mnohé

ISO 14001 certifikované spoločnosti spätne požadujú tento typ certifikácie od svojich dodávateľov, obzvlášť v oblasti dodávateľov pre automobilový priemysel.

Vďaka kompatibilite normy s ISO 9001 (manažment kvality), zvyšujúci sa počet organizácií volí zavádzanie integrovaných riadiacich systémov, aby využili výhody synergie. Environmentálny a kvalitatívny systém  manažmentu a systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BS OHSAS 18001) sú základné nástroje korporátneho manažmentu, ich využitie preukazuje prevzatie zodpovednosti a úmysel predchádzať mrhaniu zdrojmi.

Výhody pre vašu organizáciu:

So systémom environmentálneho manažmentu certifikovaným ISO 14001 organizácie môžu:

 • zlepšiť svoju operačnú environmentálnu ochranu

 • dosiahnuť právnu istotu cez systém sledovania relevantných environmentálnych legislatív a regulácií

 • znížiť environmentálne riziká

 • zvýšiť svoju environmentálnu výkonnosť, zahŕňajúc environmentálnu kvalitu výrobkov a služieb

 • uvedomiť si šetrenie výdavkov spôsobom proaktívneho myslenia a konania

 • pestovať zamestnaneckú identifikáciu, motiváciu a väzby

 • podporovať dôveru verejnosti, zákazníkov, agentúr, bánk a poisťovnísurers

 • zlepšiť svoj obraz a konkurencieschopnosť - tak národne ako aj medzinárodne

 • vyplniť požiadavky zákazníkov