Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn Sociální Icon
  • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Potraviny, krmivo a spotrený tovar

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

IFS Broker

Sprostredkovatelia a importéri hrajú dôležitú úlohu v hodnotovej sieti, keďže majú silný vplyv na sieť zásobovania svojim výberom dodávateľov. Obchodní partneri očakávajú od sprostredkovateľov  a importérov, že oznámia ich výrobné požiadavky producentom a že tieto budú porozumené a zavedené. Z tohto dôvodu IFS vyvinula novú normu IFS Broker pre sprostredkovateľov a importérov, aby preverila ako sú tieto procesy zavedené. Nová norma bola vytvorená na základe IFS Food a zahŕňa skúsenosti získané na

zákazníckych auditoch v maloobchode. Nová norma IFS Broker kontroluje, či sprostredkovateľ / importér zaviedol relevantné opatrenia do svojich procesov, pri preverovaní, či ich dodávatelia konajú v súlade s požiadavkami bezpečnosti a legálnosti potravín a aby monitorovali  pri dodávaných produktoch dodržiavanie vzhľadom na právne požiadavky a zmluvnú špecifikáciu.

Rozdiel od IFS Food:

  • Koncept HACCP je podstatne zredukovaný

  • Požiadavky na výrobný proces sú odstránené

  • Požiadavky na infraštruktúru a pracovné prostredie sú odstránené

  • Ak sprostredkovateľ/importér vlastní sklad  a sám organizuje vlastnú prepravu, tieto časti operácií musia byť certifikované v súlade s IFS Logistics . Takto sa vytvoril modulárny systém certifikácie, ktorý môže byť použitý flexibilným spôsobom pre procesy sprostredkovateľov a importérov.

IFS Broker pre potraviny, HPC a nepotravinársky tovar

IFS Broker je pôvodne ponúkaný len sprostredkovateľom/importérom. Po predstavení  IFS HPC začiatkom roku 2010, bol IFS Broker rozšírený tak, aby zahrnul rozsah výrobkov IFS HPC. Sprostredkovatelia/importéri nepotravinových výrobkov, ktoré nie sú pokryté IFS HPC môžu byť tiež hodnotení v súlade s IFS HPC od roku 2010, kedy boli dokončené tréningové moduly pre audítorov.