Elegant man in suit at wine cellar with bottle of wine

Kvalita ISO 9001:2015

Poznejte požadavky - ovládejte procesy - zajistěte úspěch

Více než milion certifikovaných společností, využívá význačnou normu ISO 9001 jako nástroj pro řízení své organizace a neustálé zlepšování své výkonnosti. Norma zahrnuje mezinárodně aplikovatelné požadavky kvality produktů, služeb a rozvoje. Kvalitativní management společnosti funguje efektivně, tehdy když jsou jasně definované cíle společnosti: dosažení těchto cílů musí jasně odrážet v měřitelných výsledcích - na základě smysluplných klíčových indikátorů, které jsou výsledkem efektivních a průhledných procesů. Nejlepším důkazem kvalitativní způsobilosti společnosti jsou neustále se zlepšující výsledky. Osm řídících principů poskytuje orientaci v roli řízení organizace cílevědomým a systematickým způsobem a zajišťuje nepřetržitý pokrok. První z osmi principů řízení kvality vyžaduje neustálé zaměření na zákazníka - nejdůležitější aspekt pro obchodní úspěch.

Přínos pro Vaši společnost:

 • Získáte důvěru zákazníků
 • Zvýšíte spokojenost zákazníků
 • Budete pěstovat motivaci zaměstnanců
 • Jasně rozdělíte odpovědnosti
 • Budete tvořit rozhodnutí založená na faktech
 • Vytvoříte efektivní a účinné procesy společnosti
 • Snížíte risk společnosti
 • Zavedete neustálé zlepšování
 • Ušetříte čas a provozní náklady
 • Předejdete chybám namísto jejich opravování
 • Vylepšíte obraz společnosti
 • Snížíte informační mezery
 • Budete v předstihu schopen reagovat na změny podmínek na trhu