Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn Sociální Icon
 • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Manažment kvality

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

ISO 9001

Poznajte požiadavky - ovládajte procesy - zabezpečte úspech

Viac ako milión certifikovaných spoločností, využíva význačnú normu ISO 9001 ako nástroj na riadenie svojej organizácie a nepretržité zlepšovanie svojej výkonnosti. Norma zahŕňa medzinárodne aplikovateľné požiadavky kvality produktov, služieb a rozvoja. Kvalitatívny manažment spoločnosti funguje efektívne, vtedy keď sú jasne definované ciele spoločnosti: dosiahnutie týchto cieľov sa musí jasne odrážať v merateľných výsledkoch - na základe zmysluplných kľúčových indikátorov, ktoré sú výsledkom efektívnych a priehľadných procesov. Najlepším dôkazom kvalitatívnej spôsobilosti spoločnosti sú neustále sa zlepšujúce výsledky. Osem riadiacich princípov poskytuje orientáciu v úlohe riadenia organizácie cieľavedomým a systematickým spôsobom a zabezpečuje nepretržitý pokrok. Prvý z ôsmich princípov riadenia kvality si vyžaduje neustále zameranie sa na zákazníka - najdôležitejší aspekt  pre obchodný  úspech.

 

Prínos pre Vašu spoločnosť:

 • Získate dôveru zákazníkov

 • Zvýšite spokojnosť zákazníkov

 • Budete pestovať motiváciu zamestnancov

 • Jasne rozdelíte zodpovednosti

 • Budete tvoriť rozhodnutia založené na faktoch

 • Vytvoríte účinné a účelné procesy spoločnosti

 • Znížite risk spoločnosti

 • Zavediete neustále zlepšovanie

 • Ušetríte čas a prevádzkové náklady

 • Predídete chybám namiesto ich opravovania

 • Vylepšíte obraz spoločnosti

 • Znížite informačné medzery

 • Budete v predstihu schopný reagovať na zmeny podmienok na trhu

ISO 9001:2015 product sheet