Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn Sociální Icon
 • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Manažment rizík

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

ISO 31000

Bezpečnejší obchod, alebo: Ako bezpečný si môžete dovoliť nebyť?

Neexistuje príležitosť v živote alebo obchode, ktorá nenesie v sebe riziko - otázka je preto, do akého rizika ste ochotný ísť? Ako môžete predvídať a opísať transformáciu komplexného postu rizika Vašej organizácie? Aké stratégie môžete využiť, aby ste viedli Vašu spoločnosť k udržateľnému rozvoju? Aké inštitucionálne a organizačné predpoklady musia byť na mieste, aby bola implementácia týchto stratégií účinná?

Riziko je efekt neistoty na dosiahnutie cieľa a manažment rizík je pre tých, ktorí chcú rozumieť vyplývajúcim neistotám pri dosahovaní ich cieľov a ktorí chcú riadiť ich riziká, tak aby si zaistili úspešný výsledok. Ak je riziko definované ako „pravdepodobnosť alebo hrozba škody, zranenie, zodpovednosti, straty alebo inej negatívnej udalosti, ktorá môže byť neutralizované vopred premysleným činom", potom manažment rizika podľa ISO 31000 je presne ten vopred premyslený čin, ktorý znižuje riziko na akceptovateľné minimum. Reguluje požiadavky procesu manažmentu rizík a predstavuje metódu analýzy rizika. Taktiež umožňuje použitie rôznych, pre sektor špecifických noriem, hlavne vo finančnom sektore, ale aj pre IT, zdravotnícke zariadenia, alebo automobilový priemysel.

Manažment rizík pokrýva obe riziká, prevádzkové a strategické v podstate, so špeciálnym zameraním na ich interakciu a vývoj v priebehu času.

Manažment rizík je nástroj pre spoločnosti akéhokoľvek obchodného sektou, ktoré by chceli použiť svoj systém manažmentu na identifikáciu a analýzu rizík v rannej fáze, za účelom ich kontrolovateľnosti. Implementácia manažmentu rizík zvyšuje povedomie o oboch, riziku a o možnosti a ich proaktívny prístup pomáha zaistiť pozitívny obchodný vývoj v budúcnosti. Preto manažment rizík je vtkaný do organizačnej štruktúry a kultúry v celej organizácii.

Výhody pre Vašu organizáciu:

 • Dodáva fakty na zhodnotenie výkonnosti a výsledkov

 • Riadi tak možnosti ako aj riziká. Zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov.

 • Vyvíja stratégie manažmentu rizík plánu náhodnosti

 • Jeden integrovaný systém na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík

 • Strategický systém včasného varovania

 • Minimalizuje nepredvídateľnosť výsledku

 • Zaisťuje dostupnosť zdrojov, financií a iných