O DQS Slovakia

DQS Slovakia – nezávislý a kompetentný partner riadenia pre firmy každej veľkosti a všetkých obchodných sektorov – ponúka objektívne zhodnotenie vzhľadom na platné normy a technické alebo industriálne smernice. Spoločnosť, ako časť celosvetovej skupiny DQS sídli v Žiline na Slovensku a spravuje všetky certifikačné služby. DQS Slovakia môže podporiť Vaše potreby s viac ako 60-timi akreditovanými medzinárodnými smernicami.

Navyše taktiež ponúkame industriálne smernice ako FSS, BRC IoP, BRC, certifikácie spotrebiteľa a obnoviteľnosti vzhľadom na napr. ISCC, GRI a Sedex. Pre úplný zoznam všetkých akreditácií nás náváhajte prosím kontaktovať.

DQS Slovakia zaručuje trvalý úspech spoločností podporným hodnotením ich systémov riadenia a obchodných procesov. Svojich zákazníkov sprevádza s konceptom inovatívnych hodnotení, podľa potrieb zákazníka až k obchodnej dokonalosti. Odskúšané a spoľahlivé služby sú zamerané na kvalitu, bezpečnostný manažment a bezpečnosť výrobkov. DQS Slovakia je kompetentný partner riadenia zabezpečujúci značný prínos k trvalému úspechu svojich zákazníkov.

Globálny partner s lokálnou silou

DQS Slovakia je časťou medzinárodnej skupiny DQS s 80 kanceláriami vo viac ako 60-tich krajinách. DQS sa zlúčilo s UL Management Systems Solutions  koncom marca 2008. Týmto zväzkom získala prvá Nemecká spoločnosť pre certifikáciu riadiacich systémov a obchodná jednotka MSS, v Amerike najznámejší certifikátor výrobkov –  Underwriter Laboratories (UL), miesto medzi poprednými certifikačnými orgánmi riadiacich systémov na svete.

Podľa skupiny DQS má byť vzťah založený na vzájomnej dôvere, vytváraný tvárou v tvár. V tejto dobe e-mailov, hlas-cez-IP technológií a videokonferencií, môžeme vkladať dôveru do neustále rastúcej sieti medzinárodných kancelárií? Naša odpoveď znie ÁNO.

Komplexné globálne certifikačné procedúry v 50, 100 alebo viac miestach si vyžadujú dobre štruktúrované riadenie projektov.  Vyžadujú si ľudí, ktorí hovoria jazykom a poznajú kultúru daného miesta, ľudí v blízkosti k zákazníkom s vysokou úrovňou kompetencie, ktorí môžu naplniť ich očakávania sprostredkovaním hodnotu-budujúcich služieb na mieste. Moderné komunikačné technológie ich môžu podporiť – ale nikdy nemôžu nahradiť osobný kontakt.

IQNet
Medzinárodná certifikačná sieť

Druhý pilier našej medzinárodnej prítomnosti je IQNet. Ich 36 partnerov – najväčšia medzinárodná sieť certifikačných orgánov – vydalo približne jednu tretinu všetkých certifikácií na svete – to je viac ako 310 000 certifikovaných organizácií.
S IQNet zákazníci skupiny DQS môžu využiť viac ako 40 medzinárodných akreditácií a ďalšie služby, ktoré sú ponúkané v spolupráci s partnermi IQNet.
Od októbra 2006 je jeden z riaditeľov DQS, Michael Drechsel, predsedom „Standing Comitee for Constitution and Policy“ – SCCP. V júni 2010 bol zvolený aj za prezidenta IQNet-u.

DQS je zakladajúcim členom IQNet.