Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn Sociální Icon
  • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

Adresa: 

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01  Žilina, Slovenská Republika

Tel.: +421(0) 948 516 427 
E-Mail: office@dqs-slovakia.sk 

Obchodný register Slovenskej Republiky

Vložka číslo.: 63906/L

Pre plné znenie kliknite tu

Identifikačné číslo (IČO): 48178993

DIČ: 2120080875  
IČ DPH: SK212008087

Zodpovedná osoba/konateľ: Ing. Pavol Plevják

 

Zdroje použitých obrázkov:
Obrázky použité na stránke www.dqs-slovakia.sk sú z nasledovných licencovaných a voľne dostupných zdrojov: https://pixabay.com/; https://wix.com

 

DQS berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašími osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov ako i nariadením Európskej Únie (General Data Protection Regulation 2016/679). Týmito zásadami „ochrany osobných údajov a zodpovednosti“ vás informujeme o tom, ako, v akom rozsahu a na aké účely spracovávame osobné údaje pri používaní webovej stránky www.dqs-slovakia.sk.

 

1 Zber, spracovanie a používanie osobných údajov na požiadanie

Používanie našich webových stránok je vo všeobecnosti možné bez poskytovania osobných údajov. Nie ste povinný navštíviť túto webovú stránku ani poskytovať žiadne osobné údaje. Ak nám neposkytnete osobné informácie, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie tejto webovej stránky. V opačnom prípade to nebude mať pre vás žiadne následky. Pokiaľ sú osobné údaje (ako napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy) zozbierané na našich stránkach, konajú sa na dobrovoľnom základe, okrem prípadov výslovne uvedených nižšie. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Radi by sme poukázali na to, že prenos dát cez internet (napríklad komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné riziká. Úplná ochrana údajov proti prístupu tretích strán nie je možná.
Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s následkom, že spracovanie vašich osobných údajov bude pre budúcnosť neprípustné. To však neovplyvňuje zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia.​

 

2 Spracovanie údajov na umožnenie používania webových stránok
Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme potrebné informácie, ktoré vám umožnia používať ich. Zahŕňa to vašu adresu IP a údaje o začiatku, konci a predmetu používania webových stránok, ako aj akékoľvek identifikačné údaje (napr. Vaše prihlasovacie údaje pri prihlásení do zabezpečenej oblasti). Tieto údaje slúžia na poskytovanie a navrhovanie služby podľa požiadaviek. Vždy sa vypúšťajú, ak už nie sú potrebné a neexistujú žiadne povinnosti ich skladovania. Spracovanie pseudonymných používateľských profilov na analýzu webu nájdete v časti 5.

 

3. Súhlas s cookies a webovou analýzou
Keď navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa tzv. "Cookie banner", v ktorom vás žiadame o súhlas s nastavením súborov cookie na optimalizáciu webových stránok (pozri odsek 4) a pre webovú analýzu (pozri odsek 5). Ak súhlasíte, postupujeme podrobnejšie v nasledujúcich dvoch častiach. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas a zabrániť nastaveniu súborov cookie alebo analýzy webu.

 

4. Cookies
Ak navštívite našu webovú lokalitu a poskytnete svoj súhlas (pozri sekciu 3), môže sa stať, že vo vašom počítači sú uložené informácie vo forme súboru cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory odosielané z webového servera do vášho prehliadača a uložené na pevnom disku vášho počítača. To umožní poznať vás, keď navštívite stránku znovu. Týmto spôsobom môžeme zaručiť lepšiu funkčnosť webovej lokality a vykonanie napr. webových analýz (pozri sekciu 5). Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Môžete deaktivovať ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači a mať možnosť ich kedykoľvek odstrániť z pevného disku. Radi by sme Vás upozornili, že použitie našich ponúk na webových stránkach bez cookies je možné len v obmedzenom rozsahu. Môžete však použiť aj prehliadač, aby ste zabránili nastaveniu určitých súborov cookie (napríklad súbory cookie od tretích strán), napríklad ak chcete zabrániť sledovaniu webu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.​

5 Analýza webu (Google Analytics)
Ak navštívite našu webovú stránku a súhlasíte (pozri odsek 3), používame službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie (pozri sekciu 4), ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a uložené tam. Spoločnosť Google však vopred skracuje vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch k Dohode o Európskom hospodárskom priestore, a preto ju urobí anonymným. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google v USA a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok.
Svoj súhlas s webovou analýzou a súvisiacim používaním súborov cookie môžete odvolať takto: Na jednej strane je možné predchádzať ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim nastavením prehliadača (pozri časť 4). Po druhé, môžete zabrániť zhromažďovaniu a prenosu údajov týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom. Prípadne môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje nastavením súboru "Opt-out-Cookie" v počítači; použite prosím nasledujúci odkaz: Opt-Out-Cookie. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Google Analytics nájdete na stránke: https://policies.google.com/?hl=sk.​

 

6. Právny základ pre spracovanie
Právny základ spracovania závisí od účelu spracovania údajov. Údaje zhromažďujeme tak, ako je popísané v bode 5, údaje pre pseudonymizované používateľské profily na zlepšenie webovej stránky na základe platného zákona o ochrane údajov pre médiá.

 

7. Prenos do tretích strán a v krajinách mimo EÚ
Vaše osobné údaje budú zasielané tretím stranám iba, ak je to zákonne povolené, alebo ak ste súhlasili. Napríklad môžeme preniesť údaje do iných spoločností skupiny DQS, ak je to potrebné na to, aby sme odpovedali na žiadosť, o ktorú ste nás požiadali. Vaše údaje poskytneme štátnym orgánom iba v rámci zákonných povinností alebo v dôsledku úradného rozhodnutia alebo rozhodnutia súdu. Prevod na príjemcov mimo EÚ sa uskutočňuje iba vtedy, ak je zaručené, že príjemca údajov zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov a že neexistujú žiadne iné záujmy, ktoré by mali byť chránené pred prenosom údajov. Ak máte akékoľvek otázky v tejto súvislosti, obráťte sa na nášho pracovníka na ochranu údajov (pozri sekciu 11).

 

8. Vymazanie
Údaje zozbierané službou Google Analytics vo forme pseudonymných používateľských profilov (sekcia 5) budú vymazané najneskôr do 38 mesiacov od posledného záznamu v príslušnom profile používateľa. Vo všetkých ostatných ohľadoch vaše osobné údaje vymažeme ihneď, ako už nie sú potrebné na účely sledovania zhromažďovania a spracovania a pokiaľ neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa ich ďalšieho skladovania.​

 

9. Zabezpečenie údajov
Spoločnosť DQS prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujete pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naši zamestnanci a všetky osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, sú povinný dodržiavať zákony na ochranu údajov a dôverne zaobchádzať s osobnými údajmi. Naši zamestnanci sú podľa toho vyškolení. Interné aj externé testy zabezpečujú súlad so všetkými relevantnými procesmi ochrany údajov v DQS.
Na ochranu osobných údajov našich používateľov používame bezpečný online prenos, takzvaný prenos SSL (Secure Socket Layer). Môžete ho rozpoznať tým, že do zložky adresy http: // sa pridá symbol "s" ("https: //") alebo zelený uzamknutý zámok. Kliknutím na ikonu získate informácie o používanom certifikáte SSL. Zobrazenie symbolu závisí od verzie prehliadača, ktorú používate. SSL šifrovanie zaručuje šifrovaný a úplný prenos vašich dát.

10. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Zákon o ochrane údajov vám udeľuje a garantuje množstvo práv týkajúcich sa údajov vašej osoby (tzv. práva dotknutých osôb). Vo všeobecnosti je to právo požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili, ako aj o ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania týchto údajov a o námietke voči ich spracovaniu. Či a do akej miery existujú tieto práva v jednotlivých prípadoch a aké podmienky platia, závisí od zákona (až do 25. mája 2018 od národného zákona o ochrane údajov, od 25. mája 2018 aj od základného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Základné nariadenie EÚ o ochrane údajov vám tiež udeľuje právo na prenos dát. Ak ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek zrušiť s účinnosťou pre budúcnosť. Majú tiež právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov. Ak však máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov v DQS, odporúčame vám najprv kontaktovať nášho zmocnenca pre ochranu údajov (pozri sekciu 12).

 

11. Žiadne automatické rozhodnutie
Pokiaľ to nie je výnimočne nevyhnutné pre uzavretie zmluvy alebo povolené zákonom (ako v prípade overovania veku), nepoužívame vaše osobné údaje na automatické individuálne rozhodnutia.

 

12. Ako nás môžete kontaktovať?
Naše kontaktné údaje ako zodpovedný orgán za spracovanie osobných údajov nájdene v hornej časti tohto dokumentu, ako aj na webovej stránke v časti „kontakt“. Ak si prajete uplatniť práva uvedené v sekcii 10 alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov s nami alebo s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť aj na nášho zmocnenca pre ochranu údajov mailom na adrese: andrej.madziar@dqs-slovakia.sk

13. Zmena a doplnenie politiky ochrany súkromia
Nové právne požiadavky, obchodné rozhodnutia alebo technický vývoj môžu vyžadovať zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov sa potom zodpovedajúcim spôsobom upraví. Najnovšiu verziu môžete nájsť vždy na našej webovej stránke.

 

ZODPOVEDNOSŤ
V prípade nepriamych alebo priamych odkazov na externé internetové stránky (tzv. linky), ktoré nespadajú do oblasti zodpovednosti DQS, by povinnosť záväzku nadobudla platnosť iba vtedy, ak DQS vie o obsahu a ak by to bolo technicky možné a primerané používanie ako protiprávny obsah. Týmto výslovne vyhlasujeme, že v čase postúpenia nebolo na stránkach, ktoré sa majú prepojiť (prelinkovať), neboli rozpoznateľné žiadne nelegálne obsahy. Nemáme žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo pôvod prepojených stránok. Výslovne sa dištancujeme od obsahu všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po postúpení, ako aj z akéhokoľvek nezákonného alebo nemorálneho obsahu na internete. Prístup prostredníctvom odkazov na webové stránky iných organizácií je na ich vlastnú zodpovednosť.
Obsah na tejto internetovej stránke je predmetom autorských práv. Používanie ponúkaných informácií a obsahu na iné ako súkromné účely je

povolené iba s naším súhlasom.

For English version please click the following button:

 

ENGLISH VERSION

Imprint, Privacy and Liability

Address: 

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01  Žilina, Slovak Republic

Tel.: +421(0) 948 516 427 
E-Mail: office@dqs-slovakia.sk 

Slovak Republic company commercial register:

Item No.: 63906/L

For full text please click here

Identification number (IČO): 48178993

DIČ: 2120080875  
IČ DPH: SK212008087

Responsible person/Managing director: Ing. Pavol Plevják

 

Source of used images:
All imanges used on websice www.dqs-slovakia.sk are from following licensed or freeware sources: https://pixabay.com/; https://wix.com

DQS takes the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with data protection law. This privacy policy informs you about how, to what extent and for what purposes we process personal data when using the www.dqs-slovakia.sk website.

1. Collection, processing and use of personal data on request

The use of our website is generally possible without providing personal data. You are neither obliged to visit this website nor to provide any personal data. If you do not provide us with personal information, you may not be able to use certain functionalities of this website. Otherwise there will be no consequences for you. As far as personal information (such as name, address or e-mail addresses) is collected on our site, this is done on a voluntary basis, except in the cases expressly described below. This data will not be passed on to third parties without your express consent. We would like to point out that data transmission over the Internet (e.g. communication by e-mail) can have security risks. A complete protection of data against access by third parties is not possible.

If the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to revoke your consent at any time with the consequence that the processing of your personal data will become inadmissible for the future. However, this does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.

2. Data processing to enable the use of the website

When you visit our website, we collect the necessary information to enable you to use it. This includes your IP address and data about the start, end and subject of your use of the website as well as any identification data (e.g. your login data when you log into a secure area). This data is used to provide and design the service according to requirements. They are always deleted as soon as they are no longer required and there are no storage obligations. For the processing of pseudonymous user profiles for web analysis see section 5.

 

3. Consent to cookies and web analysis

When you visit our website, a so-called "cookie banner" appears, with which we ask you for your consent to set cookies to optimize the website (see paragraph 4) and for web analysis (see paragraph 5). If you agree, we will proceed as described in more detail in the following two sections. There you will also find information on how you can revoke your consent at any time and prevent the setting of cookies or web analysis.

 

4. Cookies

If you visit our website and give your consent (see section 3), it may be that information in the form of a cookie is stored on your computer. Cookies are small text files that are sent from a web server to your browser and stored on your computer's hard drive. This makes it possible to recognize you when you visit the website again. In this way we can guarantee a better functionality of the site and carry out e.g. web analyses (see paragraph 5). Most browsers are set to automatically accept cookies. You can deactivate the storage of cookies in your browser and have the possibility to delete them from your hard disk at any time. We would like to point out to you that a use of our offers on the website without cookies may only be possible to a limited extent. However, you can also use your browser only to prevent certain cookies from being set (e.g. cookies from third parties), for example if you want to prevent web tracking. Please refer to your browser's help function for more information.

 

5. Web analysis (Google Analytics)

If you visit our website and consent (see paragraph 3), we use Google Analytics, a web analysis service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics uses cookies (see section 4) to enable an analysis of your use of the website. The information about your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. However, Google will reduce your IP address within member states of the European Union or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area beforehand and thus make it anonymous. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website in order to compile reports on website activity.

You can revoke your consent to web analysis and the related use of cookies as follows: On the one hand, the storage of cookies can be prevented by a corresponding setting of your browser software (see section 4). Secondly, you can prevent the collection and transmission of data relating to your use of the website (including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link. Alternatively, you can prevent Google Analytics from collecting data by setting an "Opt-Out-Cookie" on your computer; please use the following link: Opt-Out-Cookie. Further information on data protection at Google Analytics can be found at: https://policies.google.com/?hl=en.

 

6. Legal basis for processing

The legal basis for processing depends on the purpose for which the data are processed. We collect, as described under item 5, data for pseudonymised user profiles to improve the website on the basis of the applicable data protection law for media.

 

7. Transmission to third parties and in countries outside the EU

Your personal data will only be transmitted to third parties, if this is legally permitted or if you have given your prior consent. For example, we may transfer data to other companies of the DQS group, if this is necessary to respond to a request you have made. We will only disclose your data to government authorities within the framework of legal obligations or as a result of an official order or court decision. A transfer to recipients outside the EU only takes place if it is ensured that the recipient of the data guarantees an adequate level of data protection and that there are no other interests worthy of protection against the data transfer. Should you have any questions in this regard, please contact our data protection officer (see Section 11).

8. Deletion

The data collected by Google Analytics in the form of pseudonymous user profiles (section 5) will be deleted no later than 38 months after the last new entry in the respective user profile. In all other respects we delete your personal data as soon as they are no longer needed for the purposes pursued with the collection and processing and as far as no legal storage obligations stand in the way.

 

9. Data security

DQS has taken the necessary technical and organisational measures to protect the personal data you provide from loss, destruction, manipulation and unauthorised access. Our employees and all persons involved in data processing are obliged to comply with data protection laws and to treat personal data confidentially. Our employees are trained accordingly. Both internal and external tests ensure compliance with all data protection relevant processes at DQS.

To protect the personal data of our users, we use a secure online transmission procedure, the so-called "Secure Socket Layer" (SSL) transmission. You can recognize this by the fact that an "s" ("https://") or a green, closed lock symbol is added to the address component http://. By clicking on the icon you will receive information about the SSL certificate used. The display of the symbol depends on the browser version you are using. SSL encryption guarantees the encrypted and complete transmission of your data.

 

10. Your rights regarding personal data

The data protection law grants you a number of rights with regard to data concerning your person (so-called rights of data subjects). In general, these are the right to request information about your personal data stored by us, as well as the right to correct, delete or restrict the processing of these data and to object to the processing. Whether and to what extent these rights exist in individual cases and what conditions apply depends on the law (until 25 May 2018 from the Federal Data Protection Act, from 25 May 2018 also from the EU Basic Data Protection Ordinance). The basic EU data protection regulation also grants you the right to data transferability. If you have given your consent to the processing of your personal data, you can revoke this at any time with effect for the future. They also have a right of appeal to the competent data protection supervisory authority. However, if you have any questions or complaints regarding data protection at DQS, we recommend that you first contact our data protection officer (see Section 12).

 

11. No automated single decision

As far as this is not exceptionally necessary for the conclusion of a contract or permitted by law (as in the case of age verification) we do not use your personal data for automated individual decisions.

 

12. How can you contact us?

You will find our contact details as the responsible body in the imprint. If you wish to exercise the rights mentioned under item 10 or if you have any questions about data protection with us or this data protection declaration, you can also contact our data protection officer: andrej.madziar@dqs-slovakia.sk

13. Amendment of the privacy policy

New legal requirements, business decisions or technical developments may require changes to our privacy policy. The privacy policy will then be adapted accordingly. You can always find the latest version on our website.

 

LIABILITY

In case of indirect or direct references to external internet sites (links) which are outside the area of responsibility of the DQS, a liability obligation would only come into force if DQS is aware of the content and if it would be technically possible and reasonable for the usage to be more unlawful content. We hereby expressly declare that at the time of the referral no illegal contents were recognizable on the pages to be linked. We have no influence on the current and future design, the content or the origin of the linked pages. We expressly dissociate ourselves from the entire contents of all linked pages, which have been changed after the referral, as well as from any illegal or immoral internet content. Access via links to websites of other organizations is at their own responsibility.

The content on this internet site is subject to copyright. The use of the offered information and contents for other than private purposes is only permitted with our permission.