Ochrana osobních údajů a odpovědnost

Adresa: 

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01  Žilina, Slovenská Republika

Tel.: +421(0) 948 516 427 
E-Mail: office@dqs-slovakia.sk 

Obchodný register Slovenskej Republiky

Vložka číslo.: 63906/L

Pro plné znění klikněte zde

Identifikačné číslo (IČO): 48178993

DIČ: 2120080875  
IČ DPH: SK212008087

Odpovědná osoba / jednatel: Ing. Pavel Plevják

Zdroje použitých obrázků:
Obrázky použité na stránce www.dqs-slovakia.sk jsou z následujících licencovaných a volně dostupných zdrojů: https://wix.com

DQS bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů jako i nařízením Evropské Unie (General Data Protection Regulation 2016/679). Těmito zásadami "ochrany osobních údajů a odpovědnosti" vás informujeme o tom, jak, v jakém rozsahu a pro jaké účely zpracováváme osobní údaje při používání webové stránky www.dqs-slovakia.sk.

1 Sběr, zpracování a používání osobních údajů na požádání

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytování osobních údajů. Nejste povinen navštívit tuto webovou stránku ani poskytovat žádné osobní údaje. Pokud nám neposkytnete osobní informace, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkce této webové stránky. V opačném případě to nebude mít pro vás žádné následky. Pokud jsou osobní údaje (jako například jméno, adresa nebo e-mailové adresy) shromážděné na našich stránkách, konají se dobrovolně, kromě případů výslovně uvedených níže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Rádi bychom poukázali na to, že přenos dat přes internet (například komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní rizika. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas s následkem, že zpracování vašich osobních údajů bude pro budoucnost nepřípustné. To však neovlivňuje zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení.

2 Zpracování dat pro umožnění používání webových stránek
Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme potřebné informace, které vám umožní používat jejich. Zahrnuje to vaši adresu IP a údaje o začátku, konci a předmětu používání webových stránek, jakož i jakékoliv identifikační údaje (např. Vaše přihlašovací údaje při přihlášení do zabezpečené oblasti). Tyto údaje slouží k poskytování a navrhování služby dle požadavků. Vždy se vypouštějí, pokud již nejsou potřebné a neexistují žádné povinnosti jejich skladování. Zpracování pseudonymních uživatelských profilů na analýzu webu naleznete v části 5.

3. Souhlas s cookies a webovou analýzou
Keď navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa tzv. „Cookie banner“, v ktorom vás žiadame o súhlas s nastavením súborov cookie na optimalizáciu webových stránok (pozri odsek 4) a pre webovú analýzu (pozri odsek 5). Ak súhlasíte, postupujeme podrobnejšie v nasledujúcich dvoch častiach. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas a zabrániť nastaveniu súborov cookie alebo analýzy webu.

4. Cookies
Pokud navštívíte naši webovou stránku a poskytnete svůj souhlas (viz sekci 3), může se stát, že ve vašem počítači jsou uloženy informace ve formě souboru cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílány z webového serveru do vašeho prohlížeče a uložené na pevném disku počítače. To umožní poznat vás, když navštívíte stránku znovu. Tímto způsobem můžeme zaručit lepší funkčnost webu a provedení např. webových analýz (viz sekci 5). Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Můžete deaktivovat ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči a mít možnost je kdykoliv odstranit z pevného disku. Rádi bychom Vás upozornili, že použití našich nabídek na webových stránkách bez cookies je možné jen v omezeném rozsahu. Můžete však použít prohlížeč, abyste zabránili nastavení určitých souborů cookie (například soubory cookie od třetích stran), například pokud chcete zabránit sledování webu. Více informací naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

5a Analýza webu (Google Analytics)
Pokud navštívíte naši webovou stránku a souhlasíte (viz odstavec 3), používáme službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookie (viz sekci 4), které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy tam. Společnost Google však předem zkracuje vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto ji udělá anonymním. Jen ve výjimečných případech se úplná adresa IP odešle na server Google v USA a zkrátí se tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek na sestavení přehledů o aktivitě webových stránek.
Svůj souhlas s webovou analýzou a souvisejícím používáním souborů cookie můžete odvolat takto: Na jedné straně je možné předcházet ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením prohlížeče (viz bod 4). Za druhé, můžete zabránit shromažďování a přenosu dat týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazomPrípadne môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje nastavením súboru „Opt-out-Cookie“ v počítači; použite prosím nasledujúci odkaz: Opt-Out-CookieDalší informace o ochraně údajů ve službě Google Analytics naleznete na stránce: https://policies.google.com/?hl=sk.

5b MyDQS; myCERT (Registrace)
Pod doménou https://www.mydqs.com DQS Group (DQS GmbH, DQS Holding GmbH, DQS CFS GmbH, DQS Medizinprodukte GmbH) jako společní kontroloři podle článku 26 GDPR nabízejí našim zákazníkům možnost zaregistrovat se v oblasti chráněné heslem (dále jen MyDQS ), kde můžeme poskytovat certifikáty, potvrzení objednávek, zprávy a další příslušné dokumenty a máte k nim přístup.

Pokud požádáte svého DQS zástupce o registraci na MyDQS, vytvoří vám přihlášení na základě vašich příslušných kontaktních údajů (jméno, e-mailová adresa) a vaší organizace. Abyste věděli, od koho pochází žádost, je třeba vaše jméno. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám poslali e-mail s odkazem na pro úvodní registraci. K dokončení procesu registrace budete muset poskytnout další povinné informace o vaší společnosti. Pokud jste nám dobrovolně poskytli své telefonní číslo, na které vás máme telefonicky kontaktovat, toto číslo bude převedeno na daný uživatelský účet. Po první registraci si musíte nastavit heslo dle vlastního výběru. Spolu s vaší e-mailovou adresou umožní přístup k vašemu účtu.

Pokud jsou poskytnuty dané povolení, můžete z vaší organizace přidat a aktivovat dalších členů. Chcete-li vytvořit přihlášení pro další osoby, budete muset poskytnout následující informace:

  • Oslovení
  • Jméno a příjmení
  • Pracovní pozice
  • E-mailová adresa
  • Kontaktní údaje

osoby, kterou chcete zaregistrovat. Nově vytvořený uživatel dostane aktivační odkaz, pomocí kterého lze aktivovat přihlašovací údaje, jak je popsáno výše. Odkaz je platný 24 hodin. Pokud člen vaší organizace neaktivuje účet, údaje, které jste poskytli, se automaticky odstraní po 48 hodinách. Správce organizace může kdykoliv odstranit další účty na samotném portálu.

Zpracování dat se provádí na vaši žádost a je požadované v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR pro výše uvedené účely pro účely plnění smlouvy, kterou s vámi máme, a předsmluvních opatření, jakož i na základě oprávněných zájmů skupiny DQS Group společně nabízet zákazníkům další služby na základě článku 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Chcete-li deaktivovat účet své organizace jako celku, můžete kdykoli požádat o odstranění z DQS e-mailem. Osobní údaje, které zpracováváme v rámci MyDQS, se pak automaticky odstraní po vyřešení všech smluvních záležitostí, pokud jste nesouhlasili s dalším ukládáním (zejména s podrobnostmi o společnosti a uživatelskými účty) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR nebo zákonné povinnosti týkající se ukládání brání vymazání.

V zásadě lze uplatnit svá práva dotčené osoby vůči kterémukoli členovi skupiny DQS. Vnitřně zodpovědný je však v první řadě DQS GmbH.

6. Právní základ pro zpracování
Právní základ zpracování závisí na účelu zpracování údajů. Údaje shromažďujeme tak, jak je popsáno v bodě 5, údaje pro pseudonymizované uživatelské profily na zlepšení webové stránky na základě platného zákona o ochraně údajů pro média.

7. Přenos do třetích stran a v zemích mimo EU
Vaše osobní údaje budou zasílány třetím stranám pouze, pokud je to zákonně povoleno, nebo pokud jste souhlasili. Například můžeme přenést údaje do jiných společností skupiny DQS, pokud je to nutné k tomu, abychom odpověděli na žádost, o kterou jste nás požádali. Vaše údaje poskytneme státním orgánům pouze v rámci zákonných povinností nebo v důsledku úředního rozhodnutí nebo rozhodnutí soudu. Převod na příjemce mimo EU se uskutečňuje pouze tehdy, pokud je zaručeno, že příjemce dat zaručuje přiměřenou úroveň ochrany údajů a že neexistují žádné jiné zájmy, které by měly být chráněny před přenosem dat. Pokud máte jakékoli otázky v této souvislosti, obraťte se na našeho pracovníka na ochranu údajů (viz sekci 11).

8. Vymazání
Údaje shromážděné službou Google Analytics ve formě pseudonymních uživatelských profilů (sekce 5) budou vymazány nejpozději do 38 měsíců od posledního záznamu v příslušném profilu uživatele. Ve všech ostatních ohledech vaše osobní údaje vymažeme ihned, jak již nejsou potřebné pro účely sledování shromažďování a zpracování a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se jejich dalšího skladování. Údaje shromážděné službou Google Analytics ve formě pseudonymních uživatelských profilů (sekce 5) budou vymazány nejpozději do 38 měsíců od posledního záznamu v příslušném profilu uživatele. Ve všech ostatních ohledech vaše osobní údaje vymažeme ihned, jak již nejsou potřebné pro účely sledování shromažďování a zpracování a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se jejich dalšího skladování.

9. Zabezpečení údajů
Společnost DQS přijala nezbytná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které poskytujete před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby, které se podílejí na zpracování dat, jsou povinen dodržovat zákony na ochranu údajů a důvěrně zacházet s osobními údaji. Naši zaměstnanci jsou podle toho vyškoleni. Interní i externí testy zajišťují soulad se všemi relevantními procesy ochrany údajů v DQS.
Na ochranu osobných údajov našich používateľov používame bezpečný online prenos, takzvaný prenos SSL (Secure Socket Layer). Môžete ho rozpoznať tým, že do zložky adresy http: // sa pridá symbol “s” (“https: //”) alebo zelený uzamknutý zámok. Kliknutím na ikonu získate informácie o používanom certifikáte SSL. Zobrazenie symbolu závisí od verzie prehliadača, ktorú používate. SSL šifrovanie zaručuje šifrovaný a úplný prenos vašich dát.

Vaše práva týkající se osobních údajů
Zákon o ochraně údajů vám uděluje a garantuje množství práv týkajících se údajů vaší osoby (tzv. Práva dotčených osob). Obecně je to právo požádat o informace o vašich osobních údajích, které jsme uložili, jakož io jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování těchto údajů a o námitce vůči jejich zpracování. Zda a do jaké míry existují tato práva v jednotlivých případech a jaké podmínky platí, závisí na zákona (až do 25. května 2018 od národního zákona o ochraně údajů, od 25. května 2018 i od základního nařízení EU o ochraně údajů). Základní nařízení EU o ochraně údajů vám také uděluje právo na přenos dat. Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoliv zrušit s účinností pro budoucnost. Mají také právo odvolat k příslušnému orgánu dozoru pro ochranu údajů. Pokud však máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany údajů v DQS, doporučujeme nejprve kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu údajů (viz sekci 12).

11. Žádné automatické rozhodnutí
Pokud to není výjimečně nezbytné pro uzavření smlouvy nebo povolené zákonem (jako v případě ověřování věku), nepoužíváme vaše osobní údaje na automatické individuální rozhodnutí.

12. Jak nás můžete kontaktovat?
Naše kontaktní údaje jako odpovědný orgán za zpracování osobních údajů nalezeny v horní části tohoto dokumentu, jakož i na webové stránce v části "kontakt". Pokud si přejete uplatnit práva uvedená v sekci 10 nebo máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany údajů s námi nebo s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit i na našeho zmocněnce pro ochranu údajů mailem na adrese: andrej.madziar@dqs-slovakia.sk

13. Změna politiky ochrany soukromí
Nové právní požadavky, obchodní rozhodnutí nebo technický vývoj mohou vyžadovat změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů se pak odpovídajícím způsobem upraví. Nejnovější verzi můžete najít vždy na naší webové stránce.

ODPOVĚDNOST
V případě nepřímých nebo přímých odkazů na externí internetové stránky (tzv. Linky), které nespadají do oblasti odpovědnosti DQS, by povinnost závazku vstoupila v platnost pouze tehdy, pokud DQS ví o obsahu a pokud by to bylo technicky možné a přiměřené používání jako protiprávní obsah. Tímto výslovně prohlašujeme, že v době postoupení nebylo na stránkách, které mají propojit (prolinkovat), nebyly rozpoznatelné žádné nelegální obsahy. Nemáme žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo původ propojených stránek. Výslovně se distancujeme od obsahu všech propojených stránek, které byly změněny po postoupení, jakož i z jakéhokoliv nezákonného nebo nemorálního obsahu na internetu. Přístup prostřednictvím odkazů na webové stránky jiných organizací je na jejich vlastní odpovědnost.
Obsah na tejto internetovej stránke je predmetom autorských práv. Používanie ponúkaných informácií a obsahu na iné ako súkromné účely je povolené iba s naším súhlasom.