Kontakt

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Slovenská Republika

Tel: +421 (0)948 516-427

Kontaktujte nás

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn Sociální Icon
  • RSS

Tento web používa súbory cookies. Jeho prehliadaním súhlasíte s ich používaním. DOZVEDIEŤ SA VIAC

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

(Imprint, privacy, liability)

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016.| dqs-slovakia.sk

Manažment kvality

 

Spoločnosti po celom svete, zo všetkých podnikateľských sektorov vidia DQS ako ich dôveryhodného partnera pre systémovú certifikáciu. Zistite, čo ponúkame prostredníctvom nižšie uvedeného prehľadu, alebo nás kontaktujte, aby ste zistili viac o našich službách.

Q2E

Kvalita vzdelávania cez hodnotenie a rozvoj

Kvalita služieb ponúkaných školami a vzdelávacími inštitúciami má fundamentálnu dôležitosť - ako kritérium výberu pre študentov a pre učiteľov ako nástroj na pokračovanie ďalšieho vývoja a postavenie sa proti konkurencii. Q2E vyvinutý Univerzitou Aplikovanej Vedy v Nordwestschweiz (Švajšiarsko) ponúka rámec na nastavenie kvalitatívneho manažmentu. Počas tohto sa model zameriava na vytváranie výučbových plánov, ktoré musia byť zlepšované

na základe rôznych hodnotiacich procedúr. Taktiež zahŕňa kvalitatívne kritériá pre oblasť školskej administrácie a vedenia. Pre Vašu školu alebo vzdelávacie zariadenie ponúkame zhodnotenie na základe Q2E uskutočnené našim, v sektore skúseným audítorom, s následnou certifikáciou. Certifikát je jasným znakom, ktorý vykazuje, že Vaša škola je „vzdelávacia organizácia“.

Integrovanie podrobností školy a hodín

Vytvorený počas šesťročného projektu, Q2E model - Quality Trough Evaluation and Developement (Kvalita cez hodnotenie a rozvoj) je navrhnutýaby priniesol postupný rozvoj kvality na Vašej škole. Je založený na výmene hodnotení a neustálej optimalizácii, ktoré spočíva na troch konceptoch:

Q2E model Vám vytýči najdôležitejšie problémy, počnúc rozvojom kvalitatívneho vyhlásenia a pokračujúc s individuálnou spätnou väzbou a seba hodnotením, riadením procesov školskou administratívou, externé školské hodnotenie a nakoniec externý audit a certifikácia od DQS.

Q2Efunkčný model popisuje kľúčové funkcie rozvoja a zodpovednosti, ktoré sú oba umiestnené, tak v individuálnej, ako aj inštitucionálnej rovine, tieto dva sú diametrálne protikladné.

Q2E referenčný rámec je dobre štruktúrovaná zbierka charakteristík kvality, ktoré by mala „dobrá škola“ spĺňať. Skladá sa zo štyroch oblastí kvality, ktoré boli umiestnené do troch dimenzií z dôvodu jasnosti. Z tohto vyplýva dvanásť takzvaných kvalitatívnych dimenzií.

V Júni 2012 sa DQS stalo prvou Nemeckou certifikačnou spoločnosťou akreditovanou Univerzitou Aplikovanej Vedy v Nordwestschweiz podľa Q2E - unikátny znak dôvery našej expertíze.

Q2E: Ako to funguje

Ako prvý krok, Q2E model vyžaduje od Vášho zariadenia aby podstúpilo kritické seba hodnotenie a vôľu modifikovať existujúce štruktúry a neustále pracovať na rozvoji. Potom bude Váš systém manažmentu kvality zhodnotený schválenými školskými hodnotiteľmi. Ich pozitívne odporúčanie je predpokladom certifikácie Q2E. Ich report poskytne DQS audítorovi náhľad do efektivity kvalitatívneho manažmentu školy a potvrdí pripravenosť školy k externému hodnoteniu. Nakoniec počas certifikačného auditu v škole, prezentujete svoj kvalitatívny manažment a demonštrujete jeho efektívnosť v hodnotiacich pohovoroch. Na základe toho, koľko kvalitatívnych dimenzií ste si vybrali z troch oblastí kvality, je Q2E certifikát dostupný v dvoch verziách: Q2E Advanced (šesť dimenzií) alebo Q2E Master (deväť dimenzií).