Entrepreneur conducting business training

Pokud vás tento typ školení zaujal, neváhejte nás kontaktovat.

IATF 16 949

Rozvojový seminář zaměřený na přehled plnenia normy IATF 16 949 (Internation Automotive Task Force) před systémem managementu kvality v automobilovém průmyslu. 

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Seminář poskytuje účastníkům praktické pokyny, jak porozumět otázkám výpočtu a hodnocení indikátoru OEE, včetně souvisejících indikátorů TEEP a NEE.

SPC – Statistical Process Control

Seminář poskytuje účastníkům praktické rady, jak porozumět a prakticky zvládnout problematiku řízení statistických procesů, známou jako SPC.

Kick off Six Sigma – Implementácia a výber projektov

Seminář poskytuje účastníkům praktického průvodce implementací konceptu Lean Six Sigma ve společnostech a organizacích. Je to vynikající startér pro fázi před implementací konceptu a osvědčeným způsobem podporuje pokyny pro výběr vhodných projektů Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma – Yellow Belt

Seminář je zaměřen na obsah kvalifikační úrovně Yellow Belt v rámci komplexního programu Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma – Green Belt

Program rozvoje je zaměřen na obsah kvalifikační úrovně Green Belt v rámci komplexního programu Lean Six Sigma.

Trénink Minitab - statistické metody a nástroje v DMAIC

Seminář poskytuje účastníkům praktické pokyny, jak řídit sběr a analýzu dat, interpretaci získaných výsledků v prostředí nejpoužívanějšího statistického softwaru Minitab.

Samostudium - práce v programu Minitab a statistické metody ve formě příručky

Příručka představuje způsob zadání konkrétního statistického postupu ve formě vizuálního náhledu, numerickou a grafickou část výsledků postupu a také interpretaci získaných výsledků ve formě stručného komentáře.

Praktická standardizace

Seminář poskytuje účastníkům praktické pokyny, jak implementovat proces standardizace práce ve společnosti, který je základem pro správný výpočet a měření produktivity. Tento proces by měl být systematicky budován pomocí platné metodiky pro tvorbu a konstrukci standardů.

Metoda MTM / UAS (Universal Analysis System)

Spotřebu výrobních a montážních operací, zejména v automobilových podmínkách, lze definovat jinak než přímým pozorováním. Předem stanovené časové metody jsou obvykle standardní. Základní je MTM, od kterého je odvozeno několik metod. Nejpoužívanější jsou metodiky MTM, MTM / UAS a MOST (BASIC a MINI).