Beds In Empty Hospital Ward

Zdravotnícke zariadenia 13485:2016

Certifikácia pre zdravotnícke zariadenia

DQS ponúka rôzne služby v oblasti schvaľovania zdravotníckych zariadení a certifikácie systému manažmentu v zdravotníckom sektore, zahŕňajúc :

  • ISO 13485:2016
  • MDSAP
  • DIN EN ISO 15378

V prípade záujmu o certifikáciu z oblasti zdravotníctva, nás prosím kontaktujte.