Norwegian Mountain Valley

Životní prostředí ISO 14001: 2015

Rovnováha mezi ekonomikou a ekologií

... pro všechny organizace, budující filozofii své společnosti na aktivním environmentálním managementu, zatímco dokumentují své environmentální aktivity.Od publikace v 1996, má více než 150 000 organizaci na celém světě implementovaný a certifikovaný systém managementu podle ISO 14001. Tato zvyšující se popularita naznačuje, že jakákoli organizace nebo obchodní sektor může těžit z pozitivního dopadu. Díky vlastním pozitivním zkušenostem, mnohé ISO 14001 certifikované společnosti zpětně požadují tento typ certifikace od svých dodavatelů, zvláště v oblasti dodavatelů pro automobilový průmysl.

Díky kompatibilitě normy ISO 9001 (management kvality), zvyšující se počet organizací volí zavádění integrovaných řídicích systémů, aby využily výhody synergie. Environmentální a kvalitativní systém managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BS OHSAS 18001) jsou základní nástroje korporátního managementu, jejich využití prokazuje převzetí odpovědnosti a úmysl předcházet plýtvání zdroji.

Výhody pro vaši organizaci:

Se systémem environmentálního managementu certifikovaným ISO 14001 organizace mohou:

  • zlepšit svou operační environmentální ochranu
  • dosáhnout právní jistotu přes systém sledování relevantních environmentálních legislativ a regulací
  • snížit environmentální rizika
  • zvýšit svou environmentální výkonnost, zahrnujíc environmentální kvalitu výrobků a služeb
  • uvědomit si šetření výdajů způsobem proaktivního myšlení a jednání
  • pěstovat zaměstnaneckou identifikaci, motivaci a vazby
  • podporovat důvěru veřejnosti, zákazníků, agentur, bank a pojišťoven
  • zlepšit svůj obraz a konkurenceschopnost - tak národně i mezinárodně
  • vyplnit požadavky zákazníků