Norwegian Mountain Valley

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2015

Ravnovesje med in varovanjem okolja

… za vsa podjetja, ki gradijo svojo poslovno filozofijo na odgovornem odnosu do okolja, medtem ko beležijo svojo okoljsko aktivnost. Od izdaje standarda v letu 1996 je več kot 150.000 organizacij po vsem svetu vpeljalo in certificiralo svoj sistem vodenja v skladu z ISO 14001. Naraščajoča priljubljenost kaže na pozitivne vplive omenjenih sistemov vodenja, ki lahko koristijo kateremukoli podjetju oziroma poslovnemu sektorju. Veliko organizacij na podlagi lastnih pozitivnih izkušenj s certificiranjem po ISO 14001 pričakuje tako certifikacijo tudi od svojih dobaviteljev, še predvsem v sektorju avtomobilske industrije.

Zaradi velike kompatibilnosti s standardom ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti) se veliko število organizacij odloči za implementacijo integriranega sistema vodenja, saj s tem izkoristijo vse prednosti podobne strukture standardov. Sistem ravnanja z okoljem, sistem vodenja kakovosti in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (BS OHSAS 18001) so temeljna orodja odgovornega vodenja, njihova uporaba pa odraža sprejemanje odgovornosti za učinkovito rabo virov.

Prednosti, ki jih vaša organizacija pridobi:

S certificiranim sistemom ravnanja z okoljem po ISO 14001 organizacije lahko:

  • izboljšajo svoje delovanje na področju varovanja okolja
  • dosežejo pravno varnost s sistematičnim prepoznavanjem relevantnih okoljskih zakonodaj in predpisov i zakonskimi zahtevami in predpisi
  • zmanjšajo okoljska tveganja
  • izboljšajo svoje okoljsko ravnanje in vključijo okoljsko kvaliteto storitev
  • dosežejo zmanjšanje stroškov s sistematičnim in proaktivnim mišljenjem ter delovanjem
  • vzpodbudijo večjo motiviranost, pripadnost in identifikacijo svojih zaposlenih
  • izboljšajo zaupanje javnosti, strank, agencij, bank in zavarovalnic
  • okrepijo svojo pozitivno zunanjo podobo in konkurenčnost – tako nacionalno kot mednarodno
  • izpolnjujejo zahteve odjemalcev